سایت شخصی دکتر حسن توانایان فرد

دکتر حسن توانایان فرد از برجسته ترین اساتید اقتصاد هستند و تا کنون کتب و مقالات گوناگونی را در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی به رشته تحریر در آورده اند. سایت ایشان شامل فایل کتاب ها و مقالات و نیز دانشنامه اقتصاد اسلامی ایشان درقالب ویکی است.

اطلاعات تکميلي

بازدید 719 بار
جوملا فارسی